Fysiotherapie Vs Manuele Therapie

Een kijkje achter de schermen: Arno’s opleiding tot Manueel Therapeut (MSc)
Arno is zijn studie tot Manueel Therapeut aan het afronden aan de SOMT University in Amersfoort. Komend voorjaar doet hij zijn praktisch eindexamen. Intussen is hij druk bezig om zijn wetenschappelijk project af te ronden. Maar wat houdt zo’n opleiding nu eigenlijk in? En wat is het verschil tussen een Fysiotherapeut en een Manueel Therapeut?

Verschil Fysiotherapeut en Manueel Therapeut
Een fysiotherapeut heeft zijn/haar opleiding aan de Hogeschool afgerond en heeft daarmee een ‘Bachelor of Health’ behaald (HBO). De opleiding is een algemene basis om alle klachten in de eerste lijn (particuliere praktijk) of tweede lijn (ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis) te kunnen behandelen. In vier jaar komt alles dus (in de basis) aan bod. Een fysiotherapeut is een alleskunner: van spieren tot gewrichten, van longen tot hersenletsel.

Net als in de medische zorg, is het steeds gebruikelijker dat fysiotherapeuten zich specialiseren. Zo kun je een opleiding volgend tot Bekkenfysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut, Geriatrisch fysiotherapeut (ouderenzorg), of natuurlijk: Manueel Therapeut.

Al deze opleidingen hebben inmiddels de Master of Science (MSc) status gekregen. Dit houdt in dat de opleiding niet alleen praktisch is, maar dat er ook een stuk wetenschappelijke vorming aan bod komt. Overigens is de wetenschappelijke vorming voornamelijk gericht op de praktijk: welke therapie werkt het beste? En welke test kun je het beste uitvoeren om een aandoening te diagnosticeren? Dit soort vragen komen aan bod en maken de fysiotherapeut tot een specialist in zijn/haar veld.

De Manueel Therapeut
Maar wat is nu Manuele Therapie? Manuele Therapie is een Master of Science waarin de focus ligt op gewrichtsklachten. De wervelkolom staat hierbij centraal. De Manueel Therapeut is dus bij uitstek de specialist om rugklachten, nekklachten en schouderklachten te behandelen. Ook hoofdpijn en duizeligheid komen uitgebreid aan bod. Overigens krijgen ook andere gewrichten zoals de heup, knie, enkel, elleboog en pols de aandacht. U kunt denken aan slijtage van de gewrichten, maar ook andere blessures. Naast extra kennis over de wervelkolom en andere gewrichten, leert de Manueel Therapeut ook factoren herkennen welke van invloed zijn op het ontstaan en het herstel van een klacht. Wist u bijvoorbeeld dat nekklachten sterk beïnvloed worden door spannings-gerelateerde factoren? En dat lage rugklachten niet alleen gekoppeld zijn aan houding, maar ook aan de algehele gezondheid en conditie? Door deze kennis kan de Manueel Therapeut een veel gerichtere diagnose stellen en ‘de vinger op de zere plek’ leggen. Niet alleen letterlijk dus! De kans dat u duurzaam hersteld wordt groter en u leert zelf te werken aan de factoren welke invloed hebben op uw klachten.

In praktische zin leert de Manueel Therapeut extra diagnostische vaardigheden (o.a. tests en gerichte vragen) om een scherpere diagnose te stellen. Een scherpere diagnose leidt tot een gerichtere behandeling en daarmee tot een sneller herstel. Ook in de therapie heeft de Manueel Therapeut beschikking over een uitgebreider ‘rugzakje’ aan vaardigheden zoals mobilisaties en manipulaties. Bij een manipulatie (‘kraken’) beweegt de Manueel Therapeut een gewricht op een korte, snelle manier waarbij er soms een hoorbare ‘krak’ of ‘knap’ kan ontstaan. Dit is niets anders dan lucht dat vrij komt in het gewricht. Na de manipulatie voelt u zich vrijer qua beweeglijkheid en is de pijn gelijk verminderd. Een manipulatie is niet gevaarlijk en in de meeste gevallen ook niet pijnlijk.

Tot slot leert de Manueel Therapeut in het laatste jaar  van zijn studie om te gaan met 'complexe diagnoses'. In de huidige maatschappij worden we steeds ouder. Het aantal mensen met meerdere, verschillende aandoeningen neemt daardoor echter ook toe. U kunt hierbij denken aan diabetes, obesitas, de ziekte van Crohn, reuma, artrose, enzovoort. De Manueel Therapeut leert in de laatste fase van zijn opleiding wat deze specifieke aandoeningen voor invloed hebben op de spieren, wervelkolom en gewrichten. Zo kan hij/zij beter inschatten wat het te verwachten herstel is én wat u zelf kunt doen aan uw klachten om sneller te herstellen.

Met veel enthousiasme is Arno dus een specialist aan het worden binnen zijn vakgebied!

Met vriendelijke groet,

Arno van den Tol & Erik Meijer