Praktijk tijdelijk gesloten

Helaas hebben ook wij, in verband met de verspreiding van Corona, gehoor moeten geven aan de maatregelen van het RIVM, KNGF en NVMT. 

Vanaf heden tot 28 april is de praktijk gesloten. Een zware maatregel, maar noodzakelijk voor de volksgezondheid.

Wij zijn tot 28 april uitsluitend digitaal bereikbaar voor telefonische consulten, e-consulten en advies. Uiteraard kunt u ons nog steeds via WhatsApp benaderen. Met betrekking tot onze telefonische bereikbaarheid kunt u onderstaand schema aanhouden:

Maandag: Arno van den Tol (0681023849)
Dinsdag: Marjolein Rijs (0614287678)
Woensdag: Suzanne Hoogendoorn (0624821254)
Donderdag: Erik Meijer (0681053519)
Vrijdag: Sebastiaan Klein Heerenbrink (0638435791)

Wij dank u voor het begrip en de uw medewerking in deze lastige tijd.

Voor verdere informatie kunt u hieronder de adviezen van onze brancheverenigingen terug lezen:

Met betrekking tot manuele therapie:

Citaat van het bestuur van het NVMT:
 
“Het bestuur van de NVMT heeft besloten haar advies ten aanzien van behandeling van mensen met een indicatie manuele therapie aan te passen.

Geen face-to-face behandeling

Het bestuur adviseert vanaf heden behandeling alleen met gebruik van digitale middelen uit te voeren en raadt face-to-face behandeling af.

Al eerder adviseerde de NVMT bij mensen met het coronavirus of verkoudheidsklachten niet face-to-face te behandelen en terughoudend te zijn bij het behandelen van mensen die tot kwetsbare groepen behoren. Dit advies wordt nu dus uitgebreid. Bij alle groepen, dus ook bij mensen zonder verkoudheidsklachten, wordt geadviseerd niet face-to-face te behandelen en alleen gebruik te maken van digitale middelen. Dit advies geldt ten minste tot 6 april 2020.”

Met betrekking tot fysiotherapie

Citaat van het bestuur van het KNGF:

“Vandaag was de dag waarop we onze visie ten aanzien van ons behandeladvies moesten aanscherpen. Op basis van inzichten en signalen die we afgelopen weekend ontvingen. Signalen die er op wijzen dat het zeer goed mogelijk is dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen. Vanaf heden roep ik dus iedereen op om afstand te houden van patiënten en in het geval van acute fysiotherapeutische zorg, die niet kan worden uitgesteld en waarvoor een face to face behandeling nodig is, daarover in overleg te gaan met de verwijzer van de patiënt. De verwijzers beschikken veelal wel over de benodigde beschermingsmiddelen en kunnen indien nodig pijnstilling voorschrijven. Dat ons advies kan leiden tot een besluit om de praktijk te sluiten, respecteren wij. Deze reeds ingezette lijn is in overeenstemming met het beleid van het Kabinet dat vanavond tijdens de persconferentie is medegedeeld.”