Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Samen genomen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

Uitblijven van effect

Wanneer er geen reactie optreedt in uw probleem of er is geen concrete ontspanningsreactie, dan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Deze houden de spanning in stand en vaak wordt duidelijker waar zij precies uit bestaan. Dit kunt u bespreken met de behandelaar, het kan leiden tot een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts of u kunt passende maatregelen nemen. Ook als de behandeling geen effect op het probleem heeft gehad bent u mogelijk iets wijzer geworden.

Indicaties voor Ademhalings- en Ontspanningstherapie

De voornaamste indicatie is de aanwezigheid van problemen of klachten die waarschijnlijk (of mogelijk) spanningsgebonden zijn. De belangrijkste contra-indicatie is de aanwezigheid van specifieke (en beïnvloedbare) oorzaken van het probleem of de klachten. Deze oorzaken zijn dan de eerste prioriteit van behandeling. De reden om AOT te starten is de wens om te onderzoeken welke rol onnodige gespannenheid speelt ten opzichte van de rol van oorzaken of omstandigheden die de gespannenheid hoog houden. Dit is de vraagstelling van elke behandeling en gebeurt in de vorm van een proefbehandeling van circa 4 sessies.  AOT gaat uit van concrete klachten en spanningsverschijnselen, meet deze en evalueert de uitkomsten daarop. Er zijn drie globale toepassingsgebieden

Prestatie: In het algemeen gaat het om het achterblijven van prestaties in de sport, muziek en het onderwijs. Te hoge spanning kan het aanleren en ontwikkelen van vaardigheid tegenwerken.

Klachten: In het bijzonder gaat het om klachten zonder duidelijke oorzaak en zonder onderliggende aandoening (onverklaarde of functionele klachten), of om klachten bij een ziekte die echter onvoldoende verklaard worden door de aandoening. Elke aandoening is een bedreiging van het systeem en verhoogt de spanning, die naast de aandoening zelf ook klachten kan geven en het functioneren verstoren. De kosten van deze toepassing worden in principe vergoed door de zorgverzekeraar.

Preventie:  Een nevenefect en soms het primaire doel is dat de deelnemer de ontspanning integreert en tot een meer ontspannen en gezonde leefstijl komt. Dat zou dan een preventieve werking zijn. Dit is vooral gelegen in deelname aan ontspanningsinstructie in groepsverband. Het kan onder veel verschillende namen plaats vinden.

Verloop van een behandeling

In de eerste vier sessies wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Samen met de behandelaar wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat. Instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk. In de eerste vier keer wordt duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. In dat geval kunt u samen beslissen de behandeling nog enige tijd voort te zetten. Ook wordt duidelijk wat de aard is van de ontspanning reactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Betreft het de bewegingskwaliteit of de ademhaling? Is het een toegenomen bewustwording van spanning of een herstel van energie? Ook kan uw inzicht in spanning en ontspanning van belang zijn. Daarmee ontdekt u waar u op kunt letten om het spanningsprobleem de baas te kunnen: bijvoorbeeld door vaker rustpauzes te nemen, het ademen te regelen, de schouders of kaken bewust los te laten, of de aandacht te verleggen. Vaak is nog een serie van vier keer voldoende, maar soms is een groter aantal, ruim gespreide zittingen noodzakelijk. Dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg kan er gerapporteerd worden naar de verwijzer en/of huisarts.

Kosten en vergoeding

Ademhalings- en ontspanningstherapie (ademtherapie) wordt vergoed uit uw aanvullende pakket en valt onder een fysiotherapeutische behandeling. Bent u aanvullend verzekerd? Dan sturen wij de nota direct door naar de verzekeraar. Onze particuliere tarieven kunt u terug vinden onder het kopje ‘vergoeding’.

Maak een afspraak met een specialist op dit gebied

Contactgegevens

Fysiotherapie Kattenbroek

Jonkvrouw Foeytweg 2

3823 SK Amersfoort

033 - 285 36 71

info@fysiotherapie-kattenbroek.nlOpeningstijden

Maandag 07:30 - 21:00
Dinsdag 07:30 - 21:00
Woensdag 07:30 - 21:00
Donderdag 07:30 - 18:00
Vrijdag 07:30 - 18:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

033 - 285 36 71

Direct een afspraak maken

WhatsApp ons

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene voorwaarden zijn van toepassing.